Druk Zus Z 3 docs

Searching:
doc
ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3 10. Informacja o składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne: Rok M-c Dni, które pracownik: Przyczyna nie-przepracowania całego.

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3.dot

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
Wzór ZUS Z-3 - g.kadry.infor.pl

Wzór ZUS Z-3 Author: ezietek Last modified by: emartyna Created Date: 11/14/2008 1:35:00 PM Other titles: Wzór ZUS Z-3 ...

http://g.kadry.infor.pl/p/kadry_pro/doc/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/zaswiadczenie-platnika-skladek-zus-z-3doc.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 6

doc
Pieczęć płatnika składek - bhpipodatki.pl

ZUS Z-3. Title: Pieczęć płatnika składek Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 5/1/2013 8:37:00 PM Company: kapit Other titles:

http://www.bhpipodatki.pl/files/000-ZUS-Z3.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

3) Niepotrzebne skreślić. ZUS Z-3a 7) poseł lub senator pobierający uposażenie, 8) osoba pobierająca stypendium sportowe, 9) słuchacz Krajowej Szkoły ...

http://www.zdp.waw.pl/download/formularze/zus/zwolnienia_lekarskie/Z-3a.dot

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
Z-15.indd - kadrabiuro.pl

ZUS Z-15 Title: Z-15.indd Author: ryba Last modified by: ryba Created Date: 6/7/2007 12:29:00 PM Company: warzywniak Other titles: Z-15.indd ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/z-15.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
ZUS-PEL - nasz.walbrzych.pl

peŁnomocnictwo do wykonywania czynnoŚci prawnych w relacjach z zakŁadem ubezpieczeŃ spoŁecznych. ... 5/28/2012 3:20:00 am company: zus other titles:

http://nasz.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2012/08/zus-pel_-_pelnomocnictwo_do_wykonywania_czynnosci_prawnych_w_relacjach_z_zakladem_ubezpieczen_spolecznych.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 4

doc
www.zus.pl

1.3. Świadczeniobiorca 1.4. Inny podmiot. 2. Reprezentowany płatnik składek: (należy zaznaczyć ... ZUS PEL. Strona 2 / 5. Author: Dagmara Łukasiewicz Last ...

http://www.zus.pl/zampub/files/kalendarium/559280/GGH3Gp3CNBU.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

doc
POLECENIE PRZELEWU ZUS - biuropodatkowe.pila.pl

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należności z tytułu składek 07. Typ drugiego identyfikatora N – NUSP

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_PRZELEWU-ZAPLATY_ZUS.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
kancelaria-expert.pl

... 1 KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne 2 KRS-ZE Zmiana – wspólnicy spółki z o.o. 3 KRS-ZF Zmiana ...

http://kancelaria-expert.pl/file3.php?pd=KRS%20Z3.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
ZUS Z-15 - administracja.sgh.waw.pl

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 2

doc
1 - Strona ARCHIWALNA Izby Skarbowej w Katowicach

3. Status. WNIOSEK. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach . lub stwierdzającego stan zaległości. Podstawa prawna: Art. 306 a-c ustawy z dnia 29 ...

http://www.isnet.katowice.pl/us/myslowice/k/US2421_130315144619.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 2

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 2

doc
ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Author: www.SignForm.pl Last modified by: Wencuś Created Date: 11/3/2010 9:19:00 AM Company:

http://g.infor.pl/wj/portal/_wspolne/pliki_infornext/98000/zus_z_12_98110.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, ...  3-wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej  4

http://www.borzechow.eurzad.eu/img/userfiles/images/Galeria_UG/wzor_wniosku_edg_1.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 14

doc
WNIOSEK - wup-rzeszow.pl

3. Zaświadczenie z ZUS o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce* _ 4. Zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania i pobieraniu zasiłku dla ...

http://www.wup-rzeszow.pl/files/285_WNIOSEK_O_WYDANIE_FORMULARZA_U1_E301_PL.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 3

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - uwm.edu.pl

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia

Title: Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia Author: aszwed Last modified by: TOM Created Date: 12/27/2014 4:11:00 PM

https://www.poznajprawa.pl/attachments/article/151/Jak%20ubiega%C4%87%20si%C4%99%20o%20zasi%C5%82ek%20chorobowy%20z%20ZUS%20po%20ustaniu%20zatrudnienia.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

doc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ...

3/15/2012 9:16:00 am other titles: formularz zgŁoszeniowy do ubezpieczeŃ spoŁecznych i zdrowotnych z tytuŁu umowy zlecenia z zleceniobiorcĄ nie bĘdĄcym ...

http://www.ump.edu.pl/files/12_sub_75_1312202842_formularz_zus_do_um_zlec.doc

Date added: November 22, 2016 - Views: 2

doc
Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS osób mających miejsce zamieszkania na ... (art.3 ust.1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

http://prpw.iem.pw.edu.pl/druki/oswiadczenie_do_celow_podatkowych_WZOR.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

doc
DRUK B - wfosigw.pl

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 2

doc
PEŁNOMOCNICTWO - bhpipodatki.pl

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS PEL. strona: 1 / 3. Title: PEŁNOMOCNICTWO Author: kapital Last modified by: kapital Created Date: 3/12/2014 7:43:00 PM ...

http://www.bhpipodatki.pl/files/ZUS-PEL-1-3.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 2

doc
POLECENIE PRZELEWU - biuropodatkowe.pila.pl

... 07 15. Opłata: Typ identyfikatora: N-NIP, R-Regon, P-Pesel, 1-dowód osobisty, 2-paszport 3-inny dokument potwierdzający tożsamość. typ ...

http://biuropodatkowe.pila.pl/download/POLECENIE_ZAPLATY_PRZELEWU_DO_URZEDU_SKARBOWEGO.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
Wniosek - wroclaw.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://www.wroclaw.pl/files/edukacja/Wniosek%20rodzicow%20-%20druk%20nr%201.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 3

doc
Wniosek o zgłoszenie do ZUS członków rodziny pracownika

Inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. ... Wniosek o zgłoszenie do ZUS członków rodziny pracownika Author: Monika ...

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy/Documents/Wniosek_zgloszenie_do_ZUS_czlonkow_rodziny.doc

Date added: November 22, 2016 - Views: 2

doc
druk nr 1 - zs26.edu.pl

druk nr 1. Wniosek o dofinansowanie . zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z ...

http://zs26.edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/Wniosek-o-dofinansowanie-zakupu-podrecznikow-druk-nr-11.doc

Date added: November 22, 2016 - Views: 2

doc
DRUK Nr 1 - bip.polskacerekiew.pl

... gospodarczej Załącznik nr 5 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Załącznik nr 6 – zaświadczenie z ZUS / KRUS Załącznik nr 7 ... Str. 3/3 DRUK Nr 3 ...

http://bip.polskacerekiew.pl/download/1387/formularze.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 3

doc
OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, ... OŚWIADCZENIE O OPŁACENIU SKŁADEK ZUS Author: Damian Last modified by: maria

http://www.miedziana-gora.pl/asp/pliki/moja_firma_moj_sukces/oswiadczenie_o_oplaceniu_zus.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: Bator Created Date: 10/24/2011 9:39:00 AM Company:

http://www.zosprp.pl/files/formularze/HA_09_03.doc

Date added: September 25, 2016 - Views: 1

doc
Druk nr - bip.torun.pl

Druk nr 43 Projekt „P” z dnia 20.12.2006r. ... Uprawnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 6 i 11 obowiązuje w okresie od 1 ... gdyż nie tylko ZUS jest organem ...

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=43_01.doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 3

doc
DRUK E - wfos.com.pl

ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) ... z ostatnich 3 lat podatkowych ... DRUK E Last modified by: Leszek Krzysiek

http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/wniosek/DZIEDZINY/OiZGZW/Wniosek_Oizgzw.docx

Date added: November 22, 2016 - Views: 2

doc
Zaświadczenie N-9 - archiwalna.polsl.pl

3. Wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji ... niezdolny / a / do odbycia podróży na badanie przez lekarza orzecznika / konsultanta / ZUS z ...

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/BHP/wypadki_przy_pracy/zaswiadczenie_o_stanie_zdrowia.doc

Date added: October 1, 2016 - Views: 1

doc
Druk ZP-45 - grebow.un.pl

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://www.grebow.un.pl/bip/atach/4/1270/1861/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
DRUK - kolobrzeg2000.home.pl

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 5

doc
Wniosek rodziców - druk nr 1 - wroclaw.pl

3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury ...

http://www.wroclaw.pl/files/edu_szkoly/Wniosek_wyprawka%20-%20wzor%20nr%201.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
druk nr 1 - szkola11.rapnet.pl

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
Druk obowiązuje od lipca 2014 r - pupopole.c0.pl

deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, ... Druk obowiązuje od lipca 2014 r Author: dudziaki Last modified by: Włodzimierz Tupaj Created Date: 1/3/2017 9:21:00 AM

http://pupopole.c0.pl/download/dofinansowanie/wniosek_o_dofinansowanie.doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
WNIOSEK O WYDANIE FORMULARZA E- - Strona główna

kserokopia zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) z aktualną pieczątką pracodawcy. Title: WNIOSEK O WYDANIE FORMULARZA E- Author:

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/wniosek_%20formularz_E109.doc

Date added: November 12, 2016 - Views: 2

doc
Wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione ...

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lubiszyn/695.doc

Date added: December 25, 2016 - Views: 1

doc
Oświadczenie Zleceniobiorcy - Podstawą Dobra PRAKTYKA

ZUS Inspektorat nr ..... z siedzibą w ... Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i ...

http://praktyki.kde.edu.pl/ftp/Praktyka/Rekrutacja/Oswiadczenie-Zleceniobiorcy%5B1%5D.doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
WZÓR LISTY PŁAC - img6.iap.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6+7) 9 10 11 12 13 14 (9+10+11 ... Inne od podstawy składek ZUS Inne od postawy opodatkowania Składki ZUS Zaliczka na podatek dochodowy ...

http://img6.iap.pl/s/383/205497/Edytor/File/lista-placdoc.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3

doc
DRUK Nr 8/III - um-elblag.samorzady.pl

W Elblągu na podstawie danych z ZUS, ... 4.3 Opracowanie informatora z ww. ofertą usług oraz z ofertą usług specjalistycznych, ... DRUK Nr 8/III Author: Urząd ...

http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/5477

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
Umowa o praktykę absolwencką - biurokarier.cm.umk.pl

Powyższe jest zgodne z zaświadczeniem/dyplomem* stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 3. Praktykant oświadcza, ...

http://biurokarier.cm.umk.pl/wp-content/uploads/2013/09/Umowa-o-praktyk%c4%99-absolwenck%c4%85.doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
Polecenie wyjazdu służbowego - wls.uw.edu.pl

Title: Polecenie wyjazdu służbowego Author: borkowski_j Last modified by: Kasia Created Date: 10/14/2013 4:56:00 PM Company: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

http://www.wls.uw.edu.pl/strona/PL/sekcja_finansowa/pliki/polecenie_wyjazdu_sluzbowego.doc

Date added: November 13, 2016 - Views: 2

doc
Wniosek - zsosielsko.edupage.org

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

https://zsosielsko.edupage.org/files/Druk_nr_1_wzor_wniosku_wraz_z_instrukcja.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 4

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

https://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: September 27, 2016 - Views: 2

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) - becikowe.com

... Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, ...

http://www.becikowe.com/wzory/zaswiadczenie_lekarskie_wzor.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 3

doc
ksiegowa-amet.pl

Nie pracuję, nie jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna i nie jestem objęty/a ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. ... Inspektorat ZUS, Krus: ...

http://ksiegowa-amet.pl/wzory/3%20o%C5%9Bwiadczenie%20zleceniobiorcy%20dla%20cel%C3%B3w%20zus.doc

Date added: December 25, 2016 - Views: 1

doc
Pobierz druk nr 1 - sp7siedlce.home.pl

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Adres zamieszkania ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://sp7siedlce.home.pl/Druk_nr_1_wzor_wniosku.doc

Date added: August 25, 2016 - Views: 3