Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - RESCONT SSM - Galați

5402 dl's @ 4153 KB/s

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - RESCONT SSM - Galați

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - federatiavolum.ro

FIŞĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI -INSTRUIRE COLECTIV. Ă-privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat. În conformitate cu ...

http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fisa-de-protectie-a-voluntarilor-pentru-instruirea-colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSTRUIREA - Suceava

... instruirea şi prin sondaj de către angajator, serviciul intern de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, ...

http://www.eed.usv.ro/~adina/pm/T_I_P.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
PS-09 COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI...

Instruire în domeniul urgenţelor civile aprobate prin H.G. nr.712/2005; ... în baza instrucţiunii I-SSM-13 „Instructaj periodic cadre didactice, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2008%20COMPETENTA,%20INSTRUIRE%20CONSTIENTIZARE%20SI%20CONTROL.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN...

... iar daca conducatorul locului de munca considera ca nu este suficienta aceasta instruire, ... daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de SSM ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=653

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
PT CR 8-2008 - ssm-su-rsvti.ucoz.com

stagiu de instruire periodică - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani, ...

http://www.ssm-su-rsvti.ucoz.com/rsvti/pt-CR/PT_CR_8_2009_Autorizare_personal_deservire-accepta.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSTRUCTIUNI PROPRII -...

Prezentele instrucţiuni proprii de SSM pentru comerţul ... Organizarea şi desfăşurarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul SSM se vor ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=198

Date added: September 1, 2016 - Views: 1

doc
MODULUL V : SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, ...

http://sanatatea.wikispaces.com/file/view/MODULUL+V-+ssm.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - hosptm.ro

... instruire şi experienţă pentru a-şi putea îndeplini sarcinile respective. ...

http://www.hosptm.ro/files/cercetare/studii/Procedura%20de%20desfasurare%20a%20Studiilor%20Clinice%20in%20SCJUTM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ - azlr.ro

În probleme de protecţia muncii, pentru pregătirea la sol şi în zbor, instruirea se execută conform Normelor de Protecţia Muncii şi Prevenire şi Stingerea ...

http://azlr.ro/doc/Instruire/anexa_13_fisa_colectiva_de%20_instructaj.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
DECIZIA NR - isubotosani.ro

de către şeful fiecărui loc de muncă şi a graficului de instruire.

http://www.isubotosani.ro/doc/populatie/decizii%20MODEL.doc

Date added: August 24, 2016 - Views: 1

doc
Procedura de lucru: - meb.ro

Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , C E R C E T Ă R I I Ş I I N O V Ă R I I.

http://meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 3

doc
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca ... cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si ...

http://itmilfov.ro/documente/SSM/LegislatieSSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

şi instruire SSM în domeniul . şantierelor temporare sau mobile. - nivel bază BH S.C. Public Euroconsulting S.R.L. Oradea, str. Podului, nr. 5, bl. B 10, sc.

http://www.inspectmun.ro/site/Servicii%20externe/Abilitare%20servicii%20externe%209%20mai%202012/ListaSolic_2012.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Evaluarea performanţelor profesionale ale...

Ghidul metodic poate fi utilizat în procesul de instruire a funcţionarilor publici. Tamara Gheorghiţa, Şef Direcţie politica de cadre, Cancelaria de Stat.

http://rapc.gov.md/file/Ghid_EP_20%2012%2010_final.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Se consemnează în fişa de instruire individual ...

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Comert/Igiena%20securitatea%20muncii%20si%20protectia%20mediului.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Protectia muncii in scoli - portal.ctcnvk.ro

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/pmscoli.doc/at_download/file

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - media0.webgarden.ro

Cadrele didactice responsabile au fisele de instruire periodică a profesorilor şi elevilor. Title: PROCEDURA OPERATIONALA Author: Mihaela Last modified by: Mihaela

http://media0.webgarden.ro/files/media0:4ea854ff22bd5.doc.upl/Procedura%20privind%20securitatea%20ocupa%C5%A3ional%C4%83,%20protec%C5%A3ia%20muncii,%20prevenirea%20%C5%9Fi%20stingerea%20incendiilor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.arhiepiscopiasucevei.ro

Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi ...

http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sipp/doc_utile/MODEL%20DE%20FISA%20COLECTIVA%20DE%20INSTRUIRE%20IN%20DOM.%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
RAPORT ACTIVITATE SSM 2013 - itmialomita.ro

I.T.M. IALOMIŢA a participat cu 2 lucrări prezentate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM în cadrul ... INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN ...

http://itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/rapoarte%20de%20activitate%2011/2014/raport%20anual%20SSM%202014.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi ...

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - ssmexpert.md

de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă „ _____ „ _____ 20__ Subsemnatul, ...

http://www.ssmexpert.md/_ld/40/4037_anexa.6_95.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - itmconstanta.ro

muncă specializaţi în domeniul SSM. II. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ... in fisa de instruire individuala SSM; acordarea EIP, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/raport%20activitate%20SSM%202013.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

Afise( Accident de munca, Instruirea lucratorilor, Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20document.%20S.S.M.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
5 - eed.usv.ro

5. Prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar. 5.1. Prevederi ale instrucţiunilor proprii elaborate ...

http://www.eed.usv.ro/~adina/pm/Tematica%20de%20instruirein%20domeniul%20SSM.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
NORMA METODOLOGICA 11/10/2006 DE ... - ssm...

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/hg_1425_modificat.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
OFERTA PRESTARI SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE...

Consultanta legislativa si prestari servicii in domeniul SSM, cu dosar complet ; Oferim instruire generala la angajare (cu prezentari video); Tematici de instruire: ...

http://www.protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/OFERTA%20SSM%20-%20Ekilibrium(1).doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
Conţinutul dosarului şi/sau Modalităţi de obţinere

instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munc ...

http://www.itmvaslui.ro/formulare/Certificatul%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmvalcea.ro

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. ... 11.02.2013 Suport curs SSM - 80 ore Suport de curs

http://www.itmvalcea.ro/fisiere/avize.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 3

doc
Legea nr 319 din 14 iulie 2006 - ITM BACAU

... Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi ...

http://www.itmbacau.ro/Legislatie/SSM/Legea%20nr%20319%20din%2014%20iulie%202006.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

095- Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii. şi sănătăţii în munca [] 096- Repartizare executant cu incompatibilităţi ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/l319_2006/FIAM_NOU.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 10

doc
Anexa II la fisa postului - umftgm.ro

... la sedintele de instruire pe linia securitatii si sanatatii in munca, sa-si insuseasa tematica prelucrata si sa sustina testele prevazute de legislatia in ...

https://www.umftgm.ro/fileadmin/directia_adm/personal/fisa_postului/Anexa_II_la_fisa_postului-functii_de_executie.doc

Date added: October 21, 2016 - Views: 1

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.conssm.ro

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ..... FIŞA DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ. privind securitatea şi sănătatea în munca

http://www.conssm.ro/modele/fisa-de-instruire-individuala-model.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE -...

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 2

doc
www.ssmexpert.md

A introduce Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la fiecare angajat, responsabil -_____. 5. A petrece instruirea la ...

http://www.ssmexpert.md/_ld/40/4023_OrdAprIns.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
Întreprinderea/unitatea______________________

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/MODEL_fisa_colectiva_de_SSM.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – Judeţul DOLJ

precum şi lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. ... SSM LAUMI SRL – Craiova, Str ...

http://www.itmdolj.ro/files/lista_serv_externe_abilitate_012012.doc

Date added: September 21, 2016 - Views: 1

doc
www.alaturidevoi.ro

„Servicii PSI, SSM si SU ... elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

http://www.alaturidevoi.ro/upload/achizitii/Documentatia%20de%20atribuire%20a%20contractului%20de%20achizitie%20-%20SSM,%20PSI%20si%20SU_1.doc

Date added: September 22, 2016 - Views: 1

doc
PS-07 MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PERFORMANȚELOR

programului anual de instruire a personalului, formular F 299.08, conform procedurii operaţionale generale „Competenţă, instruire, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2007%20MONITORIZAREA%20SI%20MASURAREA%20PERFORMANTELOR.doc

Date added: October 7, 2016 - Views: 1

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: ... Se vor elabora instructiuni de lucru pentru fiecare interventie si instruire a personalului cu aceste ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Manechin%20targuri%20si%20expozitii,%20evenimente.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmiasi.ro

cerere În vederea avizĂrii documentaŢiilor cu caracter tehnic de informare Şi instruire În domeniul securitĂŢii Şi sĂnĂtĂŢii În munc ...

http://www.itmiasi.ro/ssm/formulare/Cerere%20in%20vederea%20avizarii%20documentatiilor.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
www.itmbistrita.ro

cerere În vederea avizĂrii documentaȚiilor cu caracter tehnic de informare Şi instruire În domeniul securitĂŢii Şi sĂnĂtĂŢii În munc ...

http://www.itmbistrita.ro/ssm/avizdoc.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - litesa.ro

să efectueze activităţile planificate pentru instruire, indiferent de ordinea lor cronologică; ... respectarea normelor SSM şi PSI. Sisteme de ungere:

http://www.litesa.ro/images/Instruire_practica/conventie%20cadru%20general%20xiii%20tehn%20mec%20inntr%20rep.doc

Date added: October 27, 2016 - Views: 1