Iso 7064 Mod 97 docs

Searching:
doc
www.cbb.gov.bh

Apply the check character system MOD 97-10 as per the ISO/IEC 7064. The final remainder should be subtracted from 98. If the result is a one digit number ...

http://www.cbb.gov.bh/topicattachments/IBAN%20Standard%20%20Document%2016%2002%202011.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
The Data Standard ZBSxml 2 - Združenje bank Slovenije

The Data Standard for electronic payment services. Purpose ... (ISO 7064, MOD 97-10) shall be carried out only when entering the account with an IBAN number.

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=2449

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Mod 97-10 (ISO 7064) method is applied to control the validity of the check digits. In order for the check digits to be correct, the remainder (MOD 97-10) ...

https://www.tbb.org.tr/en/Content/Upload/Dokuman/13/2IBAN_COMMUNIQUE.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
مشخصات ملي شناسة حساب بانكي ايران (شبا)

مطابق الگوريتم ISO 7064 (Mod 97-10) بر عدد ۹۷ تقسيم شده، باقيمانده آن به دست ... 170000000100324200001182727 mod 97 = 1.

http://bmi.ir/Fa/uploadedFiles/ArchiveFiles/2010_2_2/d197d828bc__e125654e35.doc

Date added: November 2, 2016 - Views: 1

doc
ZBS – Podatkovni standard ZBSxml 2

Vrednosti polja mora aplikacija kontrolirati po pravilih IBAN – (ISO 7064, MOD 97-10). BankaNalogodajalca (224) vsebuje skupek podatkov o banki prejemnika, ...

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=1578

Date added: September 7, 2016 - Views: 1

doc
Poslovni model migracije DO v shemo SCT - ujp.gov.si

Naredimo izračun kontrolne številke po modulu MOD 97-10 (ISO/IEC 7064). Primer generiranja in izračuna kontrolne številke za referenco RF je podan v Prilogi 4.

http://www.ujp.gov.si/docDir/SEPA/Referenca%20SI%20_%20RF%20.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
UJP – Priročnik SDD za PU - sepa.si

Kontrola številk po standardu ISO 7064MOD 97-10. Za Slovenijo je dogovorjen naslednji način zapisa identifikacijske oznake prejemnika plačila:

http://www.sepa.si/SloPrenova/SepaProdukti_Storitve/DebetnaPlacila/PrirocnikSDD2.1_jan2013.doc

Date added: September 3, 2016 - Views: 1

doc
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja ...

... ki je določena s standardom ISO 13616. ... Za izračun kontrolne številke BBAN se uporablja poenostavljen postopek standarda ISO 7064, MOD 97-10.

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=SKLE10687&idPredpisaChng=SKLE8187&type=doc

Date added: November 2, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - LEXDB

... (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064 ... şi algoritmul MOD 97 ...

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2015/mo94-97md/a.2_157.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja ...

POSTOPKU ZA ISO 7064, MOD 97 - 10. Podatku, za katerega se računa kontrolna številka, se dodata dve ničli, dobljeno število se . deli s 97.

http://www.ujp.gov.si/docDir/Predpisi/Datoteka%2021%20-%20Pravilnik%20o%20predlo%c5%beitvi%20in%20prevzemu%20podatkov%20s%20pla%c4%8dilnih%20navodil%20%20%20v%20ra%c4%8dunalni%c5%a1ki%20obliki.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
(«Narodne novine», broj 162/04) - propisi.hr

Za izračun kontrolnog broja IBAN-a primjenjuje se međunarodna norma ISO 7064, MOD 97-10, na sljedeći način: 1.

http://www.propisi.hr/files/File/Bisera%20-%20propisi/145.000%20Odluka%20o%20konstrukciji%20medjunarodnog%20broja%20bankovnog%20racuna%20(IBAN).doc

Date added: October 9, 2016 - Views: 1

doc
SIA-RI-ANA 001 - mrgitto.altervista.org

SP 2535 del 4/4/97 (EEA000) 1.0. 1/04/1998. SP 7225 del 3/11/97 (CTR000) 8/02/1998. 2.0. 1/07/1998-15/12/1998. 2.1-19/09/2000. 2.2. 12/12/2000. SP 3961 del 31/05/2000 ...

http://mrgitto.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/06/SIA-RI-ANA-001-rel.-3.8-versione-finale.docx

Date added: August 21, 2016 - Views: 2

doc
www.mf.gov.si

... ki je definiran v standardu ISO/IEC 7064 (v nadaljnjem besedilu: MOD 97-10) ... Izračunamo po modulu MOD 97-10 (število delimo z 97) in dobimo ostanek ena.

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Direktorat_za_zakladni%C5%A1tvo/Enotni_zakladniski_sistem_v_republiki_Sloveniji/Predpisi/Seznam_pravnih_podlag_s_podrocja_placilnega_prometa/Pravilnik_o_placilnih_navodilih_NPB1__Url201344.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ROR*1.5*20 Technical Manual - va.gov

Technical Manual / Security Guide ... (Segment Definitions) 97. Table 32 ... .05, .06, 1201, 1202, 81101 5520 P PROBLEM 9000011 ACTIVE^GMPLUTL 928 C $$MOD^GMPLUTL3 ...

http://www.va.gov/vdl/documents/Clinical/Clinical_Case_Registries/ror1_5_20tm.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 12

doc
V2.8 Chapter 2C - Control, Code Tables

2.C.2.97 0152 - Second ... in the US National Provider Identifier ISO ISO 7064: 1983 M10 Mod 10 algorithm M11 ... of Name Document A number associated with a document ...

http://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/publishing/V28_CH02C_CodeTables_Atlanta_V4_05292013.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 26

doc
Implementation Guide forImmunization Data Transactions using ...

ISO 3166 provides a list of country codes that may be used (see User-defined Table 0212 - Nationality). (3) International version ID (CE). Used ...

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/technical-guidance/downloads/hl7guide.doc

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

doc
metadata-standards.org

Registration Authority for ISO/IEC 6523 - ... Check digit according to ISO 7064-8 Description of ... last 2 char. Calculated mod 97 on used characters ...

http://metadata-standards.org/Document-library/Documents-by-number/WG2-N1251-N1300/WG2_N1269_ISO-IEC_Registration_Authority_issue.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
www.vlada.si

... 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319, z dne 5. 12. ... Vse postavke Prometa se nanašajo na iso valuto, ...

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/83_seja/83sv10.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.hl7.org

Table 5 14 Common Order Segment (ORC) 97. Table 5 15-Patient Demographic Segment ... this field must also be populated. When populated, it shall be constrained to ISO.

http://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/pher/Implementation%20Guide%20V%201_0.doc

Date added: August 29, 2016 - Views: 2

doc
5S GENERAL GUIDELINES - buyat.ppg.com

97-724. Epoxy Primer Component A. ... R&O Anti-Wear Hyraulic Oil ISO-32. Hydraulic Oil . Glycerine High Gravity Seal Fluid. ... Midas Strip 7064.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/OEM%20-%20Supplier%20Quality%20Bulletin%202008.doc

Date added: January 1, 2017 - Views: 2

doc
5S GENERAL GUIDELINES - PPG Industries

The basis for PPG’s quality system requirements is the Quality System Requirements ISO ... The requirements outlined in this document relate ... SUCTION MOD XLP.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/Quality%20Bulletin%20TSupdate%202009%20FINAL.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 19

doc
cfu.enssib.fr

3-- Notes Block 97. ... This is calculated using a MOD 16-3 algorithm, according to the standard ISO 7064. Data Format: The letters ISTC, ...

http://cfu.enssib.fr/documents/travaux/103957.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 6

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) ... 0001292747 'nin MOD 97-10’u = 1 (Aynı sonuca ulaşılır.) Title: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Author:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/10/20081010-8-1.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
AZ EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA ( )

A számlán feltüntetett pénznemet ISO-alpha-3 ... 18 < 30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 ... Jöt. 97.§ (2 ) bek. a) pont, ha a ...

https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/EV%20kit%C3%B6lt%C3%A9si%20%C3%BAtmutat%C3%B3%20-%202012/NAV_tajekoztato_2._sz._melleklet_EV_kitoltesi_utmutato.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
www.pisrs.si

... oziroma podračuna prejemnika plačila UJP opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modulu MOD 97-10, ki je določen v standardu ISO ...

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11644&idPredpisaChng=PRAV11482&type=doc

Date added: January 31, 2017 - Views: 1

doc
i

... 0,5840 2,414 2,7064 Emisii anuale Zn (t/an) 3,2074 2,460 2,9492 ... SC NIC PROD TRANS’97 SRL Producere bauturi alcoolice Ialomita 9.

http://www.anpm.ro/documents/22999/2098941/StareaMediului2006.doc/9211d01f-dad8-4a0c-8411-dd7c1500933d

Date added: August 19, 2016 - Views: 10

doc
JEGYZŐKÖNYV - tiszavasvari.hu

... 1/1 2807 közút Szabolcs Vezér u. 287 1/1 2832 közút Arany János u. 5126 1/1 2833/2 közterület Kossuth u. 97 1/1 2834 ... 1 7064 Kert zártkert (út ...

http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2011/jkv/jkv2011-04-21.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
bsi.kemenperin.go.id

... Bagian 2: Pipa (ISO 4427-2:2007, MOD) ... (empat) langkah sepeda motor Tipe 5 97. ... Semen Portland Komposit SNI 7064:2014 Semen Portland Komposit Peraturan ...

http://bsi.kemenperin.go.id/files/form_permohonan/indonesia/Daftar_Ruang_Lingkup_BSI_yang_telah_terakreditasi_REV_23_JAN_2017.doc

Date added: March 28, 2017 - Views: 1

doc
http://www

Riistvara ja tarkvara avariid 97 . Andmesisestuse, -edastuse, ... (ISO 7064, CCITT V.41 jt). ... Y = aX mod p, kus p on suur algarv ...

http://helinurm.tpt.edu.ee/itorg/A7/Andmeturbe%20infotehnoloogilised%20meetodid.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.cpsoftware.it

... check digit calcolato in base all’algoritmo ISO 7064 Mod 97 10 . Posizione 5-7: riempito con il Codice del creditore. Se non utilizzato allora riempirlo con ...

http://www.cpsoftware.it/site/cpsoftware_webprofessional_it/Business/news/SERVIZI_PAGAMENTO_SEPA.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.top-normy.cz

(mod IEC 60745-2-8:2003+idt IEC 60745-2-8:2003/A1:2008); Vydání: Únor 2010. ... ČSN ISO 3166-2 (97 1002) kat.č. 84896. Kódy pro názvy zemí a jejich částí ...

http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/Vydane-normy-2010-1-ctvrtleti.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 2

doc
www.tbb.org.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 Standardı) sistemini uygulayın. Bulduğunuz sayının 97’ye bölümünden kalanını (MOD 97) bulun ve bu sayıyı 98’den çıkarın.

http://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/705/IBAN_kontrol_basamaklari.doc

Date added: March 28, 2017 - Views: 1