Iso 7064 Mod 97 docs

Searching:
Download
Iso 7064 Mod 97 - Fast Download

Download Iso 7064 Mod 97 from our fatest mirror

www.cbb.gov.bh

2034 dl's @ 3609 KB/s

doc
www.cbb.gov.bh

Apply the check character system MOD 97-10 as per the ISO/IEC 7064. The final remainder should be subtracted from 98. If the result is a one digit number ...

http://www.cbb.gov.bh/topicattachments/IBAN%20Standard%20%20Document%2016%2002%202011.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Mod 97-10 (ISO 7064) method is applied to control the validity of the check digits. In order for the check digits to be correct, the remainder (MOD 97-10) ...

https://www.tbb.org.tr/en/Content/Upload/Dokuman/13/2IBAN_COMMUNIQUE.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
The Data Standard ZBSxml 2 - Združenje bank Slovenije

The Data Standard for electronic payment services. Purpose ... (ISO 7064, MOD 97-10) shall be carried out only when entering the account with an IBAN number.

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=2449

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ZBS – Podatkovni standard ZBSxml 2

Vrednosti polja mora aplikacija kontrolirati po pravilih IBAN – (ISO 7064, MOD 97-10). BankaNalogodajalca (224) vsebuje skupek podatkov o banki prejemnika, ...

http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=1578

Date added: September 7, 2016 - Views: 1

doc
مشخصات ملي شناسة حساب بانكي ايران (شبا)

مطابق الگوريتم ISO 7064 (Mod 97-10) بر عدد ۹۷ تقسيم شده، باقيمانده آن به دست ... 170000000100324200001182727 mod 97 = 1.

http://bmi.ir/Fa/uploadedFiles/ArchiveFiles/2010_2_2/d197d828bc__e125654e35.doc

Date added: November 2, 2016 - Views: 1

doc
NAVODILO ZA PREJMNIKE PLAČIL PRI MIGRACIJI PODATKOV O ...

ISO format ISO dolžina Dodaten opis polja Uporaba pri migraciji 2.0 Mandate <Mndt> ... Naslednji dve mesti – kontrolka po ISO 7064 MOD 97-10: [0-9]{2,2}

http://www.ujp.gov.si/DocDir/SEPA/Priloga%201%20Pogodbe%20o%20migraciji%20-%20Navodilo%20za%20PU%20pri%20migraciji%20soglasij%20pla%C4%8Dnikov%20za%20SDD.doc

Date added: September 3, 2016 - Views: 2

doc
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja ...

POSTOPKU ZA ISO 7064, MOD 97 - 10. Podatku, za katerega se računa kontrolna številka, se dodata dve ničli, dobljeno število se . deli s 97.

http://www.ujp.gov.si/docDir/Predpisi/Datoteka%2021%20-%20Pravilnik%20o%20predlo%c5%beitvi%20in%20prevzemu%20podatkov%20s%20pla%c4%8dilnih%20navodil%20%20%20v%20ra%c4%8dunalni%c5%a1ki%20obliki.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
UJP – Priročnik SDD za PU - sepa.si

Kontrola številk po standardu ISO 7064MOD 97-10. Za Slovenijo je dogovorjen naslednji način zapisa identifikacijske oznake prejemnika plačila:

http://www.sepa.si/SloPrenova/SepaProdukti_Storitve/DebetnaPlacila/PrirocnikSDD2.1_jan2013.doc

Date added: September 3, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - LEXDB

... (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064 ... şi algoritmul MOD 97 ...

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2015/mo94-97md/a.2_157.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
(«Narodne novine», broj 162/04) - propisi.hr

Prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, dobiveni broj od 23 znamenke dijeli se brojem 97, pri čemu se dobiva ostatak dijeljenja (NN). 4.

http://www.propisi.hr/files/File/Bisera%20-%20propisi/145.000%20Odluka%20o%20konstrukciji%20medjunarodnog%20broja%20bankovnog%20racuna%20(IBAN).doc

Date added: October 9, 2016 - Views: 1

doc
SIA-RI-ANA 001 - mrgitto.altervista.org

SP 2535 del 4/4/97 (EEA000) 1.0. 1/04/1998. SP 7225 del 3/11/97 (CTR000) 8/02/1998. 2.0. 1/07/1998-15/12/1998. 2.1-19/09/2000. 2.2. 12/12/2000. SP 3961 del 31/05/2000 ...

http://mrgitto.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/06/SIA-RI-ANA-001-rel.-3.8-versione-finale.docx

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
Anexa nr - LEXDB

... (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064 ... şi algoritmul MOD 97-10 ...

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2014/mo325-332md/an.2_157.doc

Date added: October 5, 2016 - Views: 1

doc
ROR*1.5*20 Technical Manual - U.S. Department of Veterans Affairs

Technical Manual / Security Guide ... (Segment Definitions) 97. Table 32 ... .05, .06, 1201, 1202, 81101 5520 P PROBLEM 9000011 ACTIVE^GMPLUTL 928 C $$MOD^GMPLUTL3 ...

http://www.va.gov/vdl/documents/Clinical/Clinical_Case_Registries/ror1_5_20tm.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

doc
www.mf.gov.si

... ki je definiran v standardu ISO/IEC 7064 (v nadaljnjem besedilu: MOD 97-10) ... Izračunamo po modulu MOD 97-10 (število delimo z 97) in dobimo ostanek ena.

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Direktorat_za_zakladni%C5%A1tvo/Enotni_zakladniski_sistem_v_republiki_Sloveniji/Predpisi/Seznam_pravnih_podlag_s_podrocja_placilnega_prometa/Pravilnik_o_placilnih_navodilih_NPB1__Url201344.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
V2.8 Chapter 2C - Control, Code Tables

2.C.2.97 0152 - Second ... in the US National Provider Identifier ISO ISO 7064: 1983 M10 Mod 10 algorithm M11 ... of Name Document A number associated with a document ...

http://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/publishing/V28_CH02C_CodeTables_Atlanta_V4_05292013.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

doc
metadata-standards.org

Registration Authority for ISO/IEC 6523 - ... Check digit according to ISO 7064-8 Description of ... last 2 char. Calculated mod 97 on used characters ...

http://metadata-standards.org/Document-library/Documents-by-number/WG2-N1251-N1300/WG2_N1269_ISO-IEC_Registration_Authority_issue.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

doc
Implementation Guide forImmunization Data Transactions using ...

ISO 3166 provides a list of country codes that may be used (see User-defined Table 0212 - Nationality). (3) International version ID (CE). Used ...

http://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/technical-guidance/downloads/hl7guide.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 18

doc
Standard Number: DZ 8156 - National Health IT Board

Value Description NHI Check digit algorithm in the NHI ISO ISO 7064: 1983 M10 Mod 10 algorithm ... wide character standard from ISO/IEC ... 97 “Name ” sub ...

http://healthitboard.health.govt.nz/system/files/documents/publications/Referrals,%20Status%20and%20Discharges%20(RSD)%20Messaging%20Standard%20v2.1.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
www.vlada.si

... 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319, z dne 5. 12. ... Vse postavke Prometa se nanašajo na iso valuto, ...

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seje_vlade/83_seja/83sv10.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.hl7.org

Table 5 14 Common Order Segment (ORC) 97. Table 5 15-Patient Demographic Segment ... this field must also be populated. When populated, it shall be constrained to ISO.

http://www.hl7.org/documentcenter/public/wg/pher/Implementation%20Guide%20V%201_0.doc

Date added: August 29, 2016 - Views: 2

doc
5S GENERAL GUIDELINES - PPG Industries

The basis for PPG’s quality system requirements is the Quality System Requirements ISO ... The requirements outlined in this document relate ... SUCTION MOD XLP.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/Quality%20Bulletin%20TSupdate%202009%20FINAL.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
cfu.enssib.fr

Foreword to the Third Edition................................................................................................................ Foreword to the Second ...

http://cfu.enssib.fr/documents/travaux/103957.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
5S GENERAL GUIDELINES - PPG Industries

The basis for PPG’s quality system requirements is the Quality System Requirements ISO ... The requirements outlined in this document relate ... SUCTION MOD XLP.

https://buyat.ppg.com/suppliernetwork/PDF/OEM%20Supplier%20Quality%20Bulletin%202011.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

doc
AZ EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA ( )

A számlán feltüntetett pénznemet ISO-alpha-3 ... 18 < 30 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 ... Jöt. 97.§ (2 ) bek. a) pont, ha a ...

https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/T%E1j%E9koztat%F3k/EV%20kit%F6lt%E9si%20%FAtmutat%F3%20-%202012/NAV_tajekoztato_2._sz._melleklet_EV_kitoltesi_utmutato.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
www.cpsoftware.it

... check digit calcolato in base all’algoritmo ISO 7064 Mod 97 10 . Posizione 5-7: riempito con il Codice del creditore. Se non utilizzato allora riempirlo con ...

http://www.cpsoftware.it/site/cpsoftware_webprofessional_it/Business/news/SERVIZI_PAGAMENTO_SEPA.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.tbb.org.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 Standardı) sistemini uygulayın. Bulduğunuz sayının 97’ye bölümünden kalanını (MOD 97) bulun ve bu sayıyı 98’den çıkarın.

http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/userfiles/file/TBB/calisma_gruplari/surekli_calisma_gruplari/IBAN_kontrol_basamaklari.doc

Date added: November 2, 2016 - Views: 1

doc
vikramuniv.net

Iso tope effect exponent in Rb 3 C 60 fuller ideas” ... Int. J. Mod. Sci. Eng. Tech. 2:28-34. ... 2319-7064 2015. S. Dubey ...

http://vikramuniv.net/userfiles/nirf/Research_and_Professional_Practice-2015-10.docx

Date added: December 2, 2016 - Views: 1

doc
i

... 0,5840 2,414 2,7064 Emisii anuale Zn (t/an) 3,2074 2,460 2,9492 ... SC NIC PROD TRANS’97 SRL Producere bauturi alcoolice Ialomita 9.

http://www.anpm.ro/documents/22999/2098941/StareaMediului2006.doc/9211d01f-dad8-4a0c-8411-dd7c1500933d

Date added: August 19, 2016 - Views: 4

doc
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) ... 0001292747 'nin MOD 97-10’u = 1 (Aynı sonuca ulaşılır.) Title: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Author:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/10/20081010-8-1.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
http://www

Riistvara ja tarkvara avariid 97 . Andmesisestuse, -edastuse, ... (ISO 7064, CCITT V.41 jt). ... Y = aX mod p, kus p on suur algarv ...

http://helinurm.tpt.edu.ee/itorg/A7/Andmeturbe%20infotehnoloogilised%20meetodid.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.mf.gov.md

... în mod special, domeniul ... 25,9 29044,8 65,4 26,0 32352,8 65,2 27,4 Invatamintul 7397,0 20,9 8,4 7064,1 18,3 7,0 7823,6 17,6 7,0 8567 ... standardelor ISO în ...

http://www.mf.gov.md/files/files/News%20MF/BS%202015/a_%20Nota%20informativa%202015.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
JEGYZŐKÖNYV - tiszavasvari.hu

... 1/1 2807 közút Szabolcs Vezér u. 287 1/1 2832 közút Arany János u. 5126 1/1 2833/2 közterület Kossuth u. 97 1/1 2834 ... 1 7064 Kert zártkert (út ...

http://www.tiszavasvari.hu/files/Testuleti/2011/jkv/jkv2011-04-21.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
Kullanıldığı Taşımacılık Türü Karayolu, Havayolu, Demiryolu ...

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır. Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır.

http://www.orgtr.org/2012/iban_numaras__hakk_nda_tebli_.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
assets.yapikredi.com.tr

MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır. Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır.

https://assets.yapikredi.com.tr/WebSite/_assets/doc/arsiv/IBAN-Tebligi.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
media0.webgarden.ro

Reglementare . din 08/08/2013. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 595bis din 24/09/2013. Reglementarea tehnică "Normativ privind securitatea la incendiu a ...

http://media0.webgarden.ro/files/media0:543a537f0ee8b.doc.upl/P_118_2_2013_instalatii_de_stingere_a_incendiilor.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
www.cpsoftware.it

Posizione 3-4: check digit calcolato in base all’algoritmo ISO 7064 Mod 97 10 . ... Il numero risultante si divide per 97 = 998947115032813,40206185567010309

http://www.cpsoftware.it/site/cpsoftware_webprofessional_it/Business/SEPAnew.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.cuz.com.pl

6.2.5 Zastosować system znaków kontrolnych MOD 97-10, zgodnie z PN - ISO 7064: 1998. 6.2.6 Jeżeli reszta wynosi 1 (jeden), oznacza to, że numer jest poprawny.

http://www.cuz.com.pl/pomoc/dokumentacja/Polska%20Norma%20PN-F01102.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
身份证号码15位升18位 - read.pudn.com

校验码是根据前面十七位数字码,按照ISO 7064:1983.MOD 11-2校验码计算出来的检验码。下面举例说明该计算方法。 ... (mod 11) 0 1 2 3 ...

http://read.pudn.com/downloads97/doc/398958/shengfenyanzheng.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
www.akademor.webd.pl

Numer IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju według normy ISO-3166 ... Przyjęty przy weryfikacji system cyfr kontrolnych zgodny z ISO-7064 ... 72789012 MOD 97 ...

http://www.akademor.webd.pl/download/wyznaczanie_cyfry_kontrolnej.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Homebanking-Computer-Interface (HBCI)

Die HBCI-Basiszeichensätze sind Subsets des ISO 8859. ... und wenn Feld V13a nicht identisch mit Feld 4a 13b 7 97 M/K num „0000000 ... (nach DIN ISO 7064, MOD 11 ...

http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/lehre/semester/src/hbci/hbci201d.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
2008年颁布的信息技术国家标准目录 - its.cesi.cn

1 gb/t 4092-2008 信息技术 程序设计语言 cobol iso/iec 1989 ... 系统 iso/iec 7064:2003 idt ... 的登记 iso/iec 9834-3:2005 mod 88 gb/t ...

http://www.its.cesi.cn/backend/pics/files/File/other/2008bu.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
Homebanking-Computer-Interface (HBCI)

... der oben dargestellten Form prüfen und vor dem Versenden des Auftrags eine einheitliche Prüfziffernkontrolle nach DIN ISO 7064, MOD 11,10 ... 97 (Ultimo -2), 98 ...

http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/lehre/semester/src/23/hbci201c.doc

Date added: September 12, 2016 - Views: 1

doc
HL7 IG NL V2.4 Appendix A

Data Definition Tables. Samenstelling werkgroep Infrastructure & Messaging Nederland. Co-voorzitters: Adri Burggraaff (Slotervaartziekenhuis) Simone Mollink (Medisch ...

http://www.hl7.nl/images/downloads/leden/Implementatiegids-V2.4/Actueel/96.%20Appendix%20A%20IG%20V24%20NL%20Update%20032007%20final.doc

Date added: October 26, 2016 - Views: 2

doc
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

... 3 10 Estuche Diagnóstico de Pared con transformador y con un cabezal de oftalmoscopio y otoscopio 3.5v Welch Allyn.mod ... ISO 30SE 3 31 Contraangulo ... 97 ...

http://www-2.baja.gob.mx/apps/comnetbc.nsf/4c8f6b55d7064d5a882571620072e1f2/6c9ec3add22798298825733200778088/$FILE/Bases%20Regionales.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
gss.mof.gov.cn

3.3.3.2 Competition policy 97. 3.3.4 State trading, state-owned enterprises, and privatization 100. 3.3.4.1 State Trading Enterprises 100. 3.3.4.2 ...

http://gss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/shijiemaoyizuzhixiangguanyiti/201603/P020160317521197476964.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 4

doc
Остатки товара на складе - kansk.pro

... orig 9,00 1178 2SB1274 orig 18,00 1179 2SB1366 orig 19,00 1181 2SB1686 orig 85,00 1182 2SB647A orig TO-92 mod 7,00 1183 ... ISO 60,00 1256 2SC4927 70 ... 97,00 ...

http://kansk.pro/doc_rif/price_rd.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

doc
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

... (iso 9001). para el caso en que ... video adaptador: so63 camara dfe video: sony. mod. v-300 monitor 14": sony mod. v001 cable ... - peso total 6.4 kg. 7064 ...

http://web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/29015/001/2003/001/ba03001002.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
宜蘭縣政府95年度工作報告(民政局)

7.辦理95年親子共學英語班計97班 ... 獲教育部補助2,346萬7,064 ... 頻道及多媒體隨選視訊(mod)服務;本府除派員執行 ...

http://plnt3.e-land.gov.tw/op3/95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A.doc

Date added: September 26, 2016 - Views: 1

doc
ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE - reterurale.it

Totale 7064 851 290 8205 Tabella 11 ... ambientale conformi alle norme ISO). ... 2 75 8,53 98 11,15 173 19,68 75,2 448 50,97 431 49,03 879 42,2 Avise 26 8,05 27 8,36 ...

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252Fc%252F8%252FD.237317cf55e89a063316/P/BLOB%3AID%3D4159

Date added: September 26, 2016 - Views: 1