Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

ketoanthienung.com

9664 dl's @ 2413 KB/s

doc
ketoanthienung.com

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: TrungThat - HaiNam

http://ketoanthienung.com/mau-16DK-TNCN.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - dct.udn.vn

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://www.dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
ketoanthienung.net

[16] 1 2 3 ... Người phụ thuộc . chưa có MST/CMND/Hộ chiếu STT. Họ và tên. Thông tin trên giấy khai ... 1 Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN

http://ketoanthienung.net/15.To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2002.DK-NPT-TNCN%20(16).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - tncnonline.com.vn

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/16%20Mau%2016-%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc%20moi.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC -...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - pkhtc.hcmuaf.edu.vn

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
centax.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by \ Created Date:

http://centax.edu.vn/wp-content/uploads/2015/07/Mau-16-DK-TNCN.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC -...

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5btrang%2073%5d.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - dncustoms.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
To khai Dang ky Thue - cucthue.angiang.gov.vn

16. Thông tin về các đơn vị liên quan. Có đơn vị thành viên. Có đơn vị trực thuộc. Có văn phòng đại diện, giao dịch; Đơn vị ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Mau%20Dang%20ky%20thue/Mau%2001-DK-TCT%20(To%20khai%20DKT%20cho%20to%20chuc).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
www.haugiang.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/Mau%2001-DK-TCT.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ttldfosco.com.vn

[16] 1 NGUYỄN VĂN B dd/mm/yyyy 0000000000 Việt Nam 000000000 Cha ruột ... 02/ĐK-NPT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày.

http://ttldfosco.com.vn/FileUpload/file/M2_Mau_02DK-NPT-TNCN_Form.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
websrv2.ctu.edu.vn

Hướng dẫn cách điền mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN [01] Lần đầu: ... [16],[29] : Trường hợp . đăng ký mới. hoặc . đăng ký bổ sung.

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dfa/bieumau/thue_moi/15_To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2002_DK-NPT-TNCN%20(16).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.hmu.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: HTVN Created Date:

http://www.hmu.edu.vn/images/2013/Mau%20DK%20phu%20thuoc%20gia%20canh.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - hoian.gov.vn

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN ... KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16 ... DK-CNKD (Ban hành ...

http://hoian.gov.vn/uploaded/vanban/THONG%20TU%2092.2015.TT-BTC%20NGAY%2015.6.2015%20.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.daotaoketoanacvina.com

DANH MỤC MẪU BIỂU(Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) Số TT. Mẫu số. Tên mẫu biểu. Sốtrang. Điều ...

http://www.daotaoketoanacvina.com/wp-content/uploads/2013/12/BI%e1%bb%82U-M%e1%ba%aaU-TH%c3%94NG-T%c6%af-156.docx

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - image.diaoconline.vn

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ ...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
inanthuanthanhsg.vn

_______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 28 /2011/TT-BTC _______________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011. THÔNG TƯ. Hướng dẫn thi ...

http://inanthuanthanhsg.vn/wp-content/uploads/2015/10/Mau1.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
nguyenkimhien.files.wordpress.com

nguyenkimhien.files.wordpress.com

https://nguyenkimhien.files.wordpress.com/2015/08/vbhn-156-119-151-26-76-77.doc

Date added: September 28, 2016 - Views: 1

doc
CHƯƠNG TRÌNH - mard.gov.vn

[email protected]dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
uû ban nh©n d©n - quangninh.gov.vn

Mau. mazut. Mba1p. Mba3p. Mbb3p. Mbn1p. mbnc. mbvl. mc. me. MetalWork. MF. MF. MG_A. mgh. MiscellaneousWork. ... thay cửa lớp học 16 phòng 100tr; cảI tạo ...

http://www.quangninh.gov.vn/Files/EconomyReport/Bao%20cao%20thuc%20hien%20thu%20chi%20NSNN%2031_12_2010.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 9

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A -...

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng ... tạo 02 Chân đế DK ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
vinhphuc.gov.vn

Stt Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng trưởng 2000 2005 DK 2010 2000-2005 2005 ... 043 + Thuế TNCN 482 + Thuế ... 16: Hiện trạng ...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/HuyenLapThach/Lists/QuyHoachPhatTrienLangNghe/Attachments/3/qhoachlapthach.doc

Date added: September 16, 2016 - Views: 1