Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
doc
MAU SO 16 DK - TNCN - dct.udn.vn

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://www.dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - tncnonline.com.vn

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/16%20Mau%2016-%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc%20moi.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
ketoanthienung.com

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: TrungThat - HaiNam

http://ketoanthienung.com/mau-16DK-TNCN.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - cucthue.angiang.gov.vn

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
mau-16DK-TNCN - media.bizwebmedia.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: Mr. Tinh Created Date:

http://media.bizwebmedia.net/sites/26559/upload/documents/mau-16dk-tncn(2).doc

Date added: December 2, 2016 - Views: 1

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008 ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
khtc.hcmussh.edu.vn

[16] 1 2 3 ... Người phụ thuộc . chưa có MST/CMND/Hộ chiếu STT. Họ và tên. Thông tin trên giấy khai ... 1 Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN

http://khtc.hcmussh.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/khtc/BIEU%20MAU/To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2002.DK-NPT-TNCN.doc

Date added: November 2, 2016 - Views: 1

doc
www.tncnonline.com.vn

- Cơ quan thuế căn cứ Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN và mẫu số 16/TH để cấp MST cho NPT chưa có MST nhưng đã có đầy đủ thông tin.

https://www.tncnonline.com.vn/Tax%20documents%20library/801TCT-%20TNCN.doc

Date added: December 2, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN) [01] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/5.%20Mau%2005A.KK%20-%20TNCN.doc

Date added: February 26, 2017 - Views: 1

doc
fpo.hcmute.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: HP Created Date:

http://fpo.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/fpo/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n,%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20bi%E1%BB%83u%20m%E1%BA%ABu/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - qppl.ninhthuan.gov.vn

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/4592910AD21EF5054725797B00060F7E/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5B79%5D.doc

Date added: February 26, 2017 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - dncustoms.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH - hoian.gov.vn

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế TNCN ... KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16 ... DK-CNKD (Ban hành ...

http://hoian.gov.vn/uploaded/vanban/THONG%20TU%2092.2015.TT-BTC%20NGAY%2015.6.2015%20.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ttldfosco.com.vn

[16] 1 NGUYỄN VĂN B dd/mm/yyyy 0000000000 Việt Nam 000000000 Cha ruột ... 02/ĐK-NPT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày.

http://ttldfosco.com.vn/FileUpload/file/M2_Mau_02DK-NPT-TNCN_Form.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.haugiang.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/Mau%2001-DK-TCT.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
websrv2.ctu.edu.vn

Hướng dẫn cách điền mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN [01] Lần đầu: ... [16],[29] : Trường hợp . đăng ký mới. hoặc . đăng ký bổ sung.

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dfa/bieumau/thue_moi/15_To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2002_DK-NPT-TNCN%20(16).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
KHOA NGO¹I NG÷ Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam PHßNG TæNG ...

(02 bản) theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính ...

http://sfl.tnu.edu.vn/article/Download/197

Date added: February 26, 2017 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - dailythuecongminh.com

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm ... - Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này ...

http://dailythuecongminh.com/wp-content/uploads/2015/05/Thong-tu-156_2013-HD-Luat-QLT.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
CHƯƠNG TRÌNH - mard.gov.vn

[email protected]dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 8

doc
taiviet.net

Số: 18/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015. THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI ...

http://taiviet.net/upload/images/18_VBHN-BTC_280678.doc

Date added: February 20, 2017 - Views: 1

doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn ... tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai ...

http://vanban.luatminhkhue.vn/Upload/2015/5/156-2013-TT-BTC-11.05.docx

Date added: February 26, 2017 - Views: 1

doc
vinhphuc.gov.vn

Stt Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng trưởng 2000 2005 DK 2010 2000-2005 2005 ... 043 + Thuế TNCN 482 + Thuế ... 16: Hiện trạng ...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/HuyenLapThach/Lists/QuyHoachPhatTrienLangNghe/Attachments/3/qhoachlapthach.doc

Date added: September 16, 2016 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A - pvc-ms.vn

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng ... tạo 02 Chân đế DK ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 2

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
www.fpts.com.vn

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số .../QĐSGDHN của Sở giao dịch ...

http://www.fpts.com.vn/FileStore/File/2010/11/11/PFL_Ban_cao_bach.doc

Date added: February 26, 2017 - Views: 1