Model Proces Verbal Comisie Metodica docs

Searching:
doc
Comisia metodica - bogeanu.files.wordpress.com

2 responsabili de comisie metodică, ... Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor ... 34 MODEL. PROCES VERBAL. Încheiat ...

https://bogeanu.files.wordpress.com/2008/01/comisia-metodica.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 23

doc
PROCES VERBAL - cnplesoianu.ro

-resp.comisie metodica Cristiana Bitica-psiholog scolar –Cristina Nicula. Director . Adrian Boureci. Title: PROCES VERBAL ... PROCES VERBAL ...

http://www.cnplesoianu.ro/rapoarte/rapcomcurriculara.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 9

doc
ANEXA 1 - scoala-cracaoani.ro

Sefii de comisie metodica; Responsabilul CEAC; Cadrele didactice si didactice auxiliare; ... proces verbal cerc pedagogic ...

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2015/01/PO-EVALUARE-CD-SI-A.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

doc
scoala-cracaoani.ro

Responsabil Comisie metodica ; Matematica Scoala Magazia : V, VI, VII A, VII B, VIII ; ... planificari model, planuri model, proiectul unei unitati de invatare.

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2014/08/MATERIALE-COMISIE-2014-2015.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 7

doc
PROCES VERBAL SELECTIE STUDENTI ERASMUS - upt.ro

PROCES VERBAL DE SELECŢIE ... Vă rugăm să completaţi procesul verbal de selecţieşi toate anexele în 2 ... Fiecare comisie de selecţie va elabora o grilă de ...

http://www.upt.ro/img/file/Erasmus%20Outgoing%202012-2013/A_%20Proces_verbal_selectie_studenti_Erasmus_2012_2013.doc

Date added: August 31, 2016 - Views: 1

doc
PLAN MANAGERIAL - cnplesoianu.ro

Prelucrarea regulamentului de ordine interioară în internat şi cantină cu consemnarea într-un proces verbal a ... şef comisie metodică ... ca model de ...

http://cnplesoianu.ro/consiliuadm/PLAN_MANAGERIAL_2008-2009.doc

Date added: August 23, 2016 - Views: 3

doc
www.ecat.ro

... văzute ca un proces de ... De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit ...

http://www.ecat.ro/wp-content/uploads/2009/12/RAPORT-PRIVIND-ACTIVITATILE-EDUCATIVE-EXTRASCOLARE-SI-EXTRACURRRICLARE-IN-SEMESTRUL-I.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

doc
RAPORT PRIVIND - scoala4moreni.scoli.edu.ro

... a rolului ei. În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă ... de comisie metodica ... model, unde să fie ...

http://scoala4moreni.scoli.edu.ro/documente/Raport_de_activitate_2012_2013.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 12

doc
www.isjolt.ro

Anexa nr. 18 la Metodologie . Model de raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la ...

http://www.isjolt.ro/wp-content/uploads/2015/01/anexa_18_OMEN_4895.docx

Date added: November 11, 2016 - Views: 2

doc
thenextgenerationsgv2.ro

Elaborarea de itemi si teste de evaluare- model pentru evaluarea performantelor elevilor. ... metodica: Prof. Gabriel Andrei ... comisie. I. 22 ani. 9,5 ore ed ...

http://thenextgenerationsgv2.ro/wp-content/uploads/2012/11/PLAN-MANAGERIAL-COMISIE-OM-SI-SOCIETATE-SPORT-SI-ARTE-.docx

Date added: August 27, 2016 - Views: 2

doc
www.dleonida.ro

Coordonator comisie: PROF.PARASCHIV ... 29.Programele de învăţare se supun unui proces sistematic de păstrare a înregistrărilor ... pregatirea metodica

http://www.dleonida.ro/Download/Plan%20operational%20CEAC%202012.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

doc
portal.ctcnvk.ro

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA A ... ce reprezintă un proces verbal întocmit ... nivel de conducere sau comisie metodica si mai puţin de ...

http://portal.ctcnvk.ro/catedre/comisia-metodica-a-dirigintilor/documente-specifice/raport-comisia-dirigintilor-semi-2014-2015

Date added: November 23, 2016 - Views: 3

doc
CUPRINS - iagarbiceanucj.ro

... aduce la cunostinta elevilor si parintilor prevederile prezentului regulament si intocmeste un proces verbal in acest sens ... seful de catedra/comisie metodica.

http://www.iagarbiceanucj.ro/doc/regulament-intern.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

doc
SCOALA cu CLASELE I – VIII RADOVANU

Responsabil Comisie metodica_____ Institutor, CIRLIG ... Completeaza fisa de observare a evolutiei tale dupa urmatorul model: ... PROCES VERBAL.

http://comisiametodicaradovanu.wikispaces.com/file/view/Planificare+cls+a+III+a.DOC

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

doc
scldr.ro

... “Matematica si Stiinte” A3 Incadrari A4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice A5 Proces-verbal ... model C4 Teste de ...

http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/06/componenta_dosar_comisii.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 6

doc
R O M Â N I A - UAT Baia Sprie-Maramures

Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, ... Comisia de licitatie Asistenta lucrarilor Proces-verbal de ...

http://www.baiasprie.ro/hotarari/18.02.2012.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 8

doc
Modele proceduri - scldr.ro

... pe baza unui proces-verbal de ... comisie metodica inv. preşcolar 23 ... cu filă a fiecărui model de proiect didactic În ...

http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/10/MODELE-DE-PROCEDURI-OPERATIONALE-A4.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
Codul de conduită al metodiştilor - isjmehedinti.ro

vor prezenta personalului didactic un raport verbal asupra ... proiecte de lectie model, ... Comisia metodica Responsabil comisie metodica Semestrul I+II ...

http://www.isjmehedinti.ro/files/Sport_Arte/2012_2013/metodisti.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 6

doc
Grupul Scolar Economic - cevmpl.licee.edu.ro

... conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie; ... Să constituie un model, ... pe bază de proces-verbal elaborat de o comisie special constituită, ...

http://cevmpl.licee.edu.ro/ROI%201%20martie%202015.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 9

doc
portal.ctcnvk.ro

ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma ... ,,Elaborarea unui model de educaţie pentru carieră în activităţile la ... Responsabil comisie ...

https://portal.ctcnvk.ro/catedre/comisia-metodica-a-dirigintilor/documente-specifice/raport-de-activitate-comisia-metodica-a-dirigintilor-2014-2015

Date added: November 26, 2016 - Views: 1

doc
Şcoala gimnzială “Gheorghe Banea” Măcin

Responsabil comisie metodica învăţători I 0 Gheorghe Liliana. ... (in cadrul sedintelor de comisie metodicaproces verbal), ... - aplicarea unui model de ...

http://scoala-ghbanea-macin.ro/web/documente/ceac/2014-2015/proceduri_ceac.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

doc
scoalagalagalaction.ro

... pe bază de proces verbal, ... Responsabil comisie : Gogoașă Ion. OBIECTIVE / ACTIVITĂŢI PROPUSE. 1. Asigurarea calităţii actului educaţional.

http://scoalagalagalaction.ro/sites/default/files/RaportStare%c3%8env2014-2015.docx

Date added: August 21, 2016 - Views: 3

doc
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI VASLUI

Conform graficului Proces verbal al seviciului pe scoala Raport de activitate semestrial/anual 24 Îndrumarea şi monitorizarea activităţilor de consiliere ...

http://cearvs.licee.edu.ro/pagini/plan_managerial_2011-2012.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

doc
scoaladumbravitatm.ro

întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care ... o Fişă individuală de formare continuă ( model ... Din comisie trebuie să ...

http://scoaladumbravitatm.ro/wp-content/uploads/2013/02/regulament-intern-sept-2012.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
www.scoala9barlad.ro

* realizarea unor fișe model ce fac parte din ... Perfectionarea stiintifica si metodica a ... diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma ...

http://www.scoala9barlad.ro/wp-content/uploads/Raport-de-activitate-2014-2015.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
Nr - EduManager

Proces verbal de . verificare. ... pe baza unui model teoretic, ... Criterii curriculare Denumirea programului PSIHOPEDAGOGIA ŞI METODICA EXCELENŢEI Tipul ...

http://www.edumanager.ro/docs/oferta_de_formare_ccd_cs_2013-2014_td.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 4

doc
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de ...

... seful de catedra/comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice; i) ... preia, pe baza de proces-verbal, ...

http://www.ccdar.ro/images/Regulamentul%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20unitatilor%20de%20invatamant%20preuniversitar.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

doc
SOCIETATEA NATIONALA A CAILOR FERATE ROMANE

In cazul in care in Anexa 2.1 nu este prevazuta comisie de ... si se va consemna intr-un procesverbal care se va pastra ... cu metodica instruirii ...

http://www.fml.ro/index.php/component/jdownloads/send/24-reglementaeri-diverse/63-disp-75

Date added: October 8, 2016 - Views: 3

doc
scoalatopile.info

Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal ... -materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ... - de proces- pentru programele de ...

http://scoalatopile.info/wp-content/uploads/2014/01/comisii_2013-2014.docx

Date added: August 27, 2016 - Views: 8

doc
Beneficiar - Tipizat.ro

model diferit fata de cel standard de ... culori 15.55 SS27 SS28 Registru comisie metodica ... diferite culori 15.55 C137 C147 Proces-verbal de predare primire 0.08 ...

http://tipizat.ro/oferte/tipizate-scolare.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 13

doc
scoalaperisor.scoli.edu.ro

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE. Art.1 Prezentul regulament contine prevederi privind organizarea si functionarea unitatii de invatamant in conformitate cu Legea ...

http://scoalaperisor.scoli.edu.ro/ROI%202008-2009.doc

Date added: August 22, 2016 - Views: 6

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Seful de comisie metodica stabileste atributiile ... Acest proces verbal va fi completat şi predat la finalul programului ... si planuri model pentru fiecare ...

http://www.gsbratianu.ro/data/documents/ROI.doc

Date added: October 25, 2016 - Views: 2

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII - cnni.ro

1 Comisia metodica a dirigintilor Toti dirigintii ... procesverbal de instruire a ... de seful de comisie metodica sau seful de compartiment si ...

http://cnni.ro/documente/ROI_NOU.doc

Date added: August 23, 2016 - Views: 3