Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice docs

Searching:
doc
Modele proceduri - scldr.ro

Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, ... Resurse umane - conform statelor ... revizia din cadrul ediţiei procedurii operationale.

http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/10/MODELE-DE-PROCEDURI-OPERATIONALE-A4.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
Manualul de Management al Calitatii - suub.ro

Resurse umane 25. 6.2.1 ... subcontractate este tratat atât în procedura PO-7.4 “Aprovizionare- Achizitii publice”, ... PO - Proceduri operationale . IL ...

http://www.suub.ro/wp-content/uploads/2011/05/SUUB-MC-01_dv1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

doc
Ministerul Muncii,Familiei si - Prima Pagină

Editie a unei proceduri. operationale Forma ... Fonduri 22 T Transmitere institutii ... Publici 25 DRU Directia Resurse Umane ...

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO11%20Elaborarea%20docum_pt_init_proc_de%20organiz_a%20concursurilor.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 16

doc
Cultura organizaţională - Cod de conduita ONG

Un manual de politici şi proceduri ... fişă de post până la un set de reguli de comunicare internă şi relaţii publice. ... - Director de resurse umane ...

http://www.coddeconduitaong.ro/resurse/MANUAL%20DE%20PROCEDURI%20ORGANIZATIONALE%20CBP.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

... nivelul aparatului propriu al ministerului se realizeaza de catre Serviciul Resurse Umane, ... a unei proceduri operationale, ... urmatoarele institutii ...

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Directia_Management_Resurse_Umane/procedura%20plan%20de%20ocupare.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
1 - scoalatarlungeni.info

8.3.2. Resurse umane: ... denumiri de institutii etc.) ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, ...

http://www.scoalatarlungeni.info/wp-content/uploads/2014/11/01.-PRIVIND-ELABORAREA-PROCEDURILOR-OPERATIONALE.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA PRIVIND EVIDENȚA, GESTIONAREA ȘIINVENTARIEREA ...

Forma initialasau actualizata,dupa caz,a unei proceduri operationale, ... in parteneriat cu autoritati si institutii publice, ... Resurse financiare ...

http://scoalaturluianu.info/wp-content/uploads/2015/01/PROCEDURA-biblioteca.docx

Date added: December 30, 2016 - Views: 1

doc
scoala-cracaoani.ro

II.2.2 Resurse umane. II.2.3 Resurse materiale si ... este stabilit pe baza procedurii operationale ... de parteneriate cu institutii publice ;

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2014/12/Strategie_interna_de_evaluare_a_calitatii_2013-2016.docx

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
CONTROLUL DOCUMENTELOR - primariabreazasv.ro

... a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale. ... Resurse Umane. ... Primirea corespondentei Institutii. publice. pf/pj Solicitari. Informari.

http://primariabreazasv.ro/admin/atasamente/documente/465/PO-14%20-%20Registratura.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
Nr

... dispozitia 143/2015 precum şi Compartimentului Resurse Umane ... exercitate la nivelul entitatii publice, ... PROCEDURI OPERATIONALE ...

http://www.ajofmcs.ro/site/info_publ/REGULAMENT%20SMC.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

doc
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - dspialomita.ro

Compartimenrul resurse umane, ... -gestionarea resurselor umane;-utilizarea fondurilor publice in cadrul ... -intocmirea unei proceduri operationale conform ...

http://www.dspialomita.ro/wp-content/uploads/2012/03/Raport-de-activitate-2012.doc

Date added: August 21, 2016 - Views: 1

doc
R E G U L A M E N T - primariareghin.ro

Biroul Resurse Umane, ... 36. monitorizarea Programe Operationale, ... în raporturile acesteia cu alte autorităti publice, institutii de orice natură, ...

http://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Regulamente/ROF_2015.doc

Date added: September 2, 2016 - Views: 4

doc
ANEXĂ - primariabistrita.ro

... asigură elaborarea altor proceduri ... conform procedurii operationale aprobate ... şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, ...

http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/A11505EA00411565C22573CA002FB206/$FILE/Anexa%20-%20Regulament.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

doc
ROMANIA - primariaslanic.ro

Compartimentul achizitii publice .Compartiment resurse umane . ... Politia orasului şi alte institutii publice pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului ...

http://www.primariaslanic.ro/documente/regulamente/Regulament%20de%20org%20si%20funct%20Slanic.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 4

doc
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - casag.ro

Compartiment Resurse Umane. ... precum si alte categorii-institutii publice; ... Elaborează proceduri operaţionale specifice activităţii proprii ;

http://www.casag.ro/pages/Doc_org/ROF%20ARGES.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
ANEXA 1 - scoala-cracaoani.ro

... inclusiv reglementări interne ale entităţii publice. ... -procedurile intocmite -Alcatuieste proceduri operationale specifice. ... RESURSE UMANE Cod: ...

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2015/01/PO-EVALUARE-CD-SI-A.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

doc
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Resurse umane ... utilizeaza modalitati operationale de comunicare intre membrii echipei de personal ... - institutii publice care dezvolta ...

http://www.dgaspcgorj.ro/legi/adulti/adoc33.doc

Date added: September 19, 2016 - Views: 1

doc
PRIMARIA - forum.portal.edu.ro

8.3.2. Resurse umane: ... denumiri de institutii etc.) ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, ...

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1763653

Date added: December 8, 2016 - Views: 1

doc
PO_01.3 - RESURSE UMANE ISJ ALBA

Deciziile se redactează la biroul Resurse Umane al ISJ Alba, se tipăresc în 3 exemplare, se semnează de inspectorul RU, preşedintele comisiei de mobilitate, ...

http://personal.albanet.ro/PO1.3.REV_DEC_TIT.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI - casbh.rdsor.ro

Compartimentul Resurse Umane. Compartimentul Relatii Publice şi ... şi local cu diferite institutii, ... proceduri de lucru privind monitorizare a ...

http://casbh.rdsor.ro/wp-content/uploads/2014/03/rof-cas-bihor-dg-1584-27-03-2014.doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
ORDIN nr - hosptm.ro

privind modificarea şi completarea <LLNK 12005 946 50AZ01 0 53>Ordinului ministrului finanţelor publice ... proceduri operationale ... resurse umane (subpct. 8.3.2 ...

http://www.hosptm.ro/files/juridic/ORDIN%20nr1389-2006%20PROCEDURA.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - primariatantareni.ro

Biroul Resurse Umane răspunde de organizarea ... autorităti sau institutii publice din ... şi în baza unei proceduri operationale specifică ...

http://www.primariatantareni.ro/images/Regulament_intern_2012.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
www.fml.ro

... instructiuni, standarde operationale si proceduri si le avizeaza pe cele ... de resurse pentru ... pregatire la institutii publice si ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/legislatie/SituatiiUrgenta/H.G.%201490%20din%202004%20pt.%20aprob%20regulam.%20de%20org.%20si%20funct.%20a%20Inspect%20gen.%20pt%20Sit%20Urg..doc

Date added: February 23, 2017 - Views: 1

doc
Procedura UTI.POM-01-F1 - scoalacucuteni.ro

... www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie. ... Resurse umane: conform ... operationale, financiare si ...

http://scoalacucuteni.ro/wp-content/uploads/2015/03/POCT-09-intocmire-situatii-financiare.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
ANEXA LA DISPOZITIA 241 /2012 - sna.just.ro

Nr. de institutii publice si ... Consolidarea autonomiei operationale a ... Nr. de recomandari formulate/implementate Rapoarte anuale de activitate Resurse umane ...

http://sna.just.ro/Portals/0/Bruiu%20Plan%20sectorial.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - ploiesti.ro

In ceea ce priveste acoperirea cu resurse umane a nevoilor ... a vechilor proceduri ... in administrarea diverselor institutii publice ...

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

doc
ANEXA NR - mdrap.ro

... proceduri operaţionale ... Adaptarea politicilor și sistemului de resurse umane la ... (ex. politici publice, elaborarea reglementărilor, resurse ...

http://www.mdrap.ro/userfiles/consultari_publice/30_06_14/anexa2.doc

Date added: January 17, 2017 - Views: 1

doc
www.nocrich.ro

Avand in vedere prevederile art.2 si 3 din Ordinul Ministerului finantelor publice ... fiecarei proceduri operationale ... resurse materiale, resurse umane ...

http://www.nocrich.ro/download/32/

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

doc
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5144/2013

privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, ...

https://centrulscspecialploiesti.files.wordpress.com/2015/05/ordin_admin_publica_5144_anticoruptie_1.docx

Date added: October 16, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - dspialomita.ro

Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambient in mediul urban si a aerului interior in institutii publice. ... Resurse si Asistenta ... umane ...

http://www.dspialomita.ro/wp-content/uploads/2012/03/Raport-de-activitate-2014.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

doc
STRATEGIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI ...

... de metodologii specifice şi proceduri de lucru care ... din institutii private si publice in exercitarea ... Serviciului Resurse Umane si Formare ...

http://dgaspcmm.ro/wp-content/uploads/2013/11/strategia_judeteana_pentru_protectia_copilului_si_persoanelor_cu_handicap_1.doc

Date added: August 30, 2016 - Views: 1

doc
Anexa 5: Model de raport anual de evaluare internă a calităţii

... resurse umane Managementul ... Excursii tematice in institutii ... Informatica, Chimie-Biologie, Fizica, Socio-Umane; Curs „ Asistent in relatii publice si ...

http://www.cuzail.ro/attachments/article/12/RAEI%20Cuza%202012-2013.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

doc
FISA POSTULUI SI DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI

-parteneriate si contracte de colaborare cu institutii din sistem si ... - proceduri de promovare a ofertei ... resurse utilizate, persoane responsabile) 8 p ...

http://www.isjcj.ro/htm/octombrie2007/Evaluare%20directori%202007/Fise%20Evaluare/Fisa%20evaluare%20INV.SPECIAL.doc

Date added: August 27, 2016 - Views: 1