Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
doc
1 - veam.com.vn

60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng .

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
TCVN - luatvn.net

TCVN 5334 : 2007 - Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

http://luatvn.net/Filedownload/169268/180346/vi_tcvn5307_2009.doc

Date added: October 26, 2016 - Views: 2

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - i.vietnamdoc.net

Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị 7 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu m ...

http://i.vietnamdoc.net/data/file/2015/Thang11/13/Thong-tu-33_2015_TT-BCT-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-dien.doc

Date added: September 1, 2016 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa hàng kinh doanh ...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: August 23, 2016 - Views: 2

doc
luatminhgia.com.vn

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ch.

https://luatminhgia.com.vn/files/4759

Date added: August 22, 2016 - Views: 1

doc
www.vietluatlaw.com

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu ...

http://www.vietluatlaw.com/upload/project/1503756978_thong%20tu%2011%20ve%20xang%20dau.doc

Date added: March 26, 2017 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - mt.gov.vn

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2012_tt-bgtvt%5B1%5D.DOC

Date added: October 4, 2016 - Views: 2

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 3

doc
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - yeumoitruong.vn

TCVN : Tiêu ... - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu ...

http://yeumoitruong.vn/attachments/tlhlxp-doc.5523/

Date added: September 6, 2016 - Views: 6

doc
MỤC LỤC - cpo.vn

... Chủ dự án đã có biên bản thống nhất với UBND xã Thanh Trạch ngày 25/6/2007. ... cho phép theo TCVN ... đặt theo TCVN 5334 ...

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: December 20, 2016 - Views: 1

doc
ĐỀ CƯƠNG - vinhphuc.gov.vn

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ...

http://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: August 28, 2016 - Views: 2

doc
KỶ YẾU - qhhdthuathienhue.gov.vn

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 ... Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng ...

http://www.qhhdthuathienhue.gov.vn/admin/upload/news/1452827580_Ky%20yeu%20ky%20hop%20thu%2011.doc

Date added: January 16, 2017 - Views: 1