Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

8954 dl's @ 2318 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

... apartament ....., sector ... au convenit s ă încheie prezentul contract de ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 35

pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
www.consultant-insolventa.ro

Subject: Image Created Date: 10/9/2014 10:03:49 AM

http://www.consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Contracte-de-inchiriere.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Încheiat astazi - vysblog.ro

ACT ADITIONAL Nr.1 La Contractul de Comodat din data de … … … ….. Încheiat astazi ………….. Între : Subsemnatul ..... , avand domiciliul in Craiova ...

http://www.vysblog.ro/wp-content/uploads/2010/07/Model-Aditional-Contract-Comodat-Sediu-PFA.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 65

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 14

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE SCM/Uniunea/Asociaţia cu sediul în ...……………………, str. ...

http://www.ucecom.ro/romana/bjur/DocW/CONTRI.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 2

pdf
CERERE Pentru prelungire contract de închiriere spatiu ...

Pentru prelungire contract de închiriere spatiu ... a c ărei durat ă expir ă la data de ... CERERE PRELUNGIRE CONTR INCHIRIERE SPATIU COMPLEX COM ...

http://www.primariamoreni.ro/static/files/Formulare/Formulare_domeniu/CERERE_PRELUNGIRE_CONTR_INCHIRIERE_SPATIU_COMPLEX_COM.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 70

pdf
ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT - asociatia-spital-copii ...

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COMODAT ... Prin prezentul act aditional partile convin indreptarea erorii ... ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT

http://www.asociatia-spital-copii-timisoara.ro/data_files/content/documente/act-aditional-contract-de-comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 35

pdf
CONTRACT DE COMODAT-TOT - primariabraesti.ro

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi …………………… ... 7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre

http://primariabraesti.ro/formular/Contract%20de%20comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr._____ încheiat azi:_____2014 PĂRŢILE ... (apartament) prin depunerea la containerele din exteriorul căminului, selectiv, conform

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul BRASOV Nr ...

apartament ....., ... Prezentul contract de inchiriere inceteaza in ... modificarea sau adaptarea prezentului contract, se poate face numai prin act ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA NR. 2 Consiliul Local Sector 6 la H.C.L.S. 6 nr.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru ... Fişei de calcul prevăzută în Anexa la prezentul Contract de inchiriere. ... corp………., etaj……..apartament ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/Anexa-2-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-modelului-de-act-aditional.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - primaria.intorsura.ro

titulari de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
Ghid ANAF impozit venituri din chirii 2014 - static.anaf.ro

Documente necesare pentru inregistrarea contractului de inchiriere: contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_chirii_final.pdf

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

Contract de inchiriere 5. Contract de ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ... scara ....., etaj ....., apartament ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE ...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

https://www.radiominisat.ro/catv/6.Model%20contract%20cablu%20persoane%20juridice.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
www.zalausj.ro

Created Date: 11/23/2011 1:23:32 PM

http://www.zalausj.ro/ro/informatii/acte_aditionale_salubrizare.pdf

Date added: September 5, 2016 - Views: 1

pdf
Act constitutiv al societăţii cu răspundere limitată avand ...

... etaj ....., apartament ....., sector/judeţ ... contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare ...

http://www.stiintejuridice.ro/pdf/acte/Act%20constitutiv%20al%20societatii%20cu%20raspundere%20limitata%20avand%20mai%20multi%20asociati.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Parcarile din fata blocurilor - primariadeva.ro

... pe baza unui contract de inchiriere pentru o perioada de ... prin act aditional. Locurile de parcare arondate ... contract vanzare - cumparare apartament ...

http://www.primariadeva.ro/pdf/unde-va-puteti-adresa-pentru-problemele-dvs/parcarile-din-fata-blocurilor

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art. 15 ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE FRANCIZĂ 2011 MARCA VESTIMENTARA „MATHILDE ...

au convenit să încheie prezentul contract de ... a unui act adiţional, semnat de ambele ... sa suporte integral costurile de inchiriere si intretinere ...

http://www.mathilde.ro/download_counter/download.php?id=5

Date added: November 11, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
71.175,75 LEI - ProCredit Bank

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.primariapitesti.ro

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 50377/03 ... apartament 9, judetul Arge ... Contractul de închiriere se modificä prin act aditional ...

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/pitesti/portal.nsf/All/696CD1522BED02CCC2257EF3002836D4/$FILE/HCL%20414%20privind%20schimbarea%20titularului%20contractului%20de%20inchiriere%20nr.%2050377-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI Dosar executare ...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect / responsabil ...

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARATIE DE AVERE - doc.pmb.ro

apartament Intravilan aferent ... Contract de munca din 31.03.2015 si act aditional din 01.06.2015, perioada ... Contract de inchiriere

http://doc.pmb.ro/declaratii_cgmb/decl2016-2020/2016/decl_inceput_mandat/avere/d_avere_wring_roxana_sanda.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
www.falticeni.ro

... ( contract de inchiriere nr. 21 / 20 ... Maria isi exprima dorinta de a cumpara acest apartament, ... a incheiat prezentul act aditional, astazi, 16.03 ...

http://www.falticeni.ro/proiecte%2008%202016%20p19.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
PTCS I - pcatimisoara.mpublic.ro

... apartament; (2) casa de locuit; (3) casä de vacanþ; (4) spatii comerciale/ ... Bunuri sub formä de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artä ¥i de cult, ...

http://pcatimisoara.mpublic.ro/caras/declaratii_avere/2015/PTCS/tudora_ovidiu_iancu.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare ... pe tip de apartament ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

cumparare) a fost vanduta, cica, pe Legea 10/2001, printr-un act aditional scos din maneca, atentie, ... Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.dgaspc-sectorul1.ro

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII ... sa calculeze lunar intretinerea conform contractelor de inchiriere, ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act ...

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/UPLOAD/2016/Achizitii/Administrare/CTR.%20CALINDA.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.bvb.ro

Contract de asistenta financiara si ... contract de inchiriere nr 2995/17.10.2011 TOTAL ... act aditional din 01.11.2009 ...

http://www.bvb.ro/info/Raportari/ELCT/ELCT-Raport%20audit%202012.pdf

Date added: October 30, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) casä de locuit; (3) *l) ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) cumpärare cumpärare ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu-nicolae-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
don3 - ansvsa.ro

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU ... prin act aditional in 04.10.2011 04.2001 ... Se vor declara numele. denumirea adresa beneficiarului de contract unde, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr. 1 din 0503.2010 9i act ... Am procedat la executarea silitä a imobilului apartament cu 3 camere ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARA IE DE AVERE - icechim.ro

DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, ... Contract inchiriere nr. 440354/05.03.2014; Act aditional 478741/04.09.2014 5.286 3.2. So /so ie NU 4.

http://www.icechim.ro/_pdf/declaratii/2014/Doni%20Mihaela/Declaratie%20avere%20Doni%20Mihaela.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.primarieticleni.ro

unui contract de superficie ... 2013 privind aprobarea vânzärii unui apartament în ... unui act aditional la contractul de închiriere nr ...

http://www.primarieticleni.ro/wp-content/uploads/2015/05/hotar%C3%A2re-privind-aprobarea-modificarii-unor-denumiri-ale-spa%C8%9Biilor.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

Contract de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nr. 0060/08 din data de 02.10.2008 si Act aditional nr. 01/10 ... constand in apartament Cll 2 ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2016/11/Publicatie-de-vanzare-ds-138-Fratila.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casä de locuit; (3) casä de vacangä; (4) spaÿii comerciale/de productie. ... Contract imprumut nr. 1515/2011 ...

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

- numar apartament; ... act de proprietate (denumirea, nr. si data incheierii), ... transport care fac obiectul unui contract de leasing;

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3