Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: August 27, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

... apartament ....., sector ... au convenit s ă încheie prezentul contract de ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 49

pdf
www.consultant-insolventa.ro

Subject: Image Created Date: 10/9/2014 10:03:49 AM

http://www.consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Contracte-de-inchiriere.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 4

pdf
Încheiat astazi - vysblog.ro

ACT ADITIONAL Nr.1 La Contractul de Comodat din data de … … … ….. Încheiat astazi ………….. Între : Subsemnatul ..... , avand domiciliul in Craiova ...

http://www.vysblog.ro/wp-content/uploads/2010/07/Model-Aditional-Contract-Comodat-Sediu-PFA.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 68

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR. ………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE SCM/Uniunea/Asociaţia cu sediul în ...……………………, str. ...

http://ucecom.ro/romana/bjur/DocW/CONTRI.pdf

Date added: January 26, 2017 - Views: 1

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 18

pdf
CERERE Pentru prelungire contract de închiriere spatiu ...

Pentru prelungire contract de închiriere spatiu ... a c ărei durat ă expir ă la data de ... CERERE PRELUNGIRE CONTR INCHIRIERE SPATIU COMPLEX COM ...

http://www.primariamoreni.ro/static/files/Formulare/Formulare_domeniu/CERERE_PRELUNGIRE_CONTR_INCHIRIERE_SPATIU_COMPLEX_COM.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 78

pdf
ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT - asociatia-spital-copii ...

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COMODAT ... Prin prezentul act aditional partile convin indreptarea erorii ... ACT ADITIONAL CONTRACT DE COMODAT

http://www.asociatia-spital-copii-timisoara.ro/data_files/content/documente/act-aditional-contract-de-comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 40

pdf
CONTRACT DE COMODAT-TOT - primariabraesti.ro

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi …………………… ... 7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre

http://primariabraesti.ro/formular/Contract%20de%20comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul BRASOV Nr ...

apartament ....., ... Prezentul contract de inchiriere inceteaza in ... modificarea sau adaptarea prezentului contract, se poate face numai prin act ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Act constitutiv al societăţii cu răspundere limitată avand ...

... etaj ....., apartament ....., sector/judeţ ... contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare ...

http://www.stiintejuridice.ro/pdf/acte/Act%20constitutiv%20al%20societatii%20cu%20raspundere%20limitata%20avand%20mai%20multi%20asociati.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 3

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

Contract de inchiriere 5. Contract de ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ... scara ....., etaj ....., apartament ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
PROIECT AVIZEAZĂ Secretarul Sectorului 6, HOTĂRÂRE

aprobarea modelului de act adiţional la contractele de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ...

http://www.primarie6.ro/UserFiles/File/Proiect%20de%20hotarare%20act%20aditional%20DAFL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Ghid ANAF impozit venituri din chirii 2014 - static.anaf.ro

Documente necesare pentru inregistrarea contractului de inchiriere: contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_chirii_final.pdf

Date added: August 27, 2016 - Views: 7

pdf
www.zalausj.ro

Created Date: 11/23/2011 1:23:32 PM

http://www.zalausj.ro/ro/informatii/acte_aditionale_salubrizare.pdf

Date added: September 5, 2016 - Views: 4

pdf
MODEL Contract de Tnchiriere Nr. - varoshaza.ro

... apartament ..... judetul ... Prezentui contract de inchiriere inceteaza In urmatoarele ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gergely_Ladislau_2012.pdf

Date added: October 6, 2016 - Views: 3

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE ...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

https://www.radiominisat.ro/catv/6.Model%20contract%20cablu%20persoane%20juridice.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art. 15 ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 678/2012

Imobilul este reprezentat de apartament format ... act aditional nr 4/12.03.2010, contract de ipoteca aut ... interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/11320

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

pdf
DECLARATIE DE AVERE - doc.pmb.ro

apartament Intravilan aferent ... Contract de munca din 31.03.2015 si act aditional din 01.06.2015, perioada ... Contract de inchiriere

http://doc.pmb.ro/declaratii_cgmb/decl2016-2020/2016/decl_inceput_mandat/avere/d_avere_wring_roxana_sanda.pdf

Date added: December 6, 2016 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

In executarea contractului de inchiriere, ... care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte ... prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
din: 07.12 - registru.uniuneaexecutorilor.ro

Executarea silita s-a pornit in baza titlului executoriu reprezentat de contract de ... Act aditional nr.1 ... TOP: 3209/5/1/5/58, compus din: apartament ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/uploads/files/z/a/8/a7a9441ec1ababa1e4ceaa189c4266cfa3eeceec.pdf

Date added: March 24, 2017 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

cumparare) a fost vanduta, cica, pe Legea 10/2001, printr-un act aditional scos din maneca, atentie, ... Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru ... acordul vecinilor de apartament, ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1