Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... Z analizy dokumentacji wynika, że realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiegała

http://pm86.pl/wp-content/uploads/2014/05/Wnioski-z-nadzoru-2013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 17

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 2 Spis treści 1.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/52935.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005575_01_01.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 6

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 ... Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 roku

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 ... planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015,

http://ken.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września ...

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 4

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 ...

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. 3. Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2013/14

http://www.sp4siedlce.info/documents/pnds1415.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru w ...

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru w Zespole Szkół nr 7 ... - Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.

http://www.sp48.zsnr7.net/dokumenty/sprawozdanie.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
Informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku ...

-Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013; wdrożenie zmian. ... sprawozdanie z wyników klasyfikacji.

http://sp225.waw.pl/files/sprawozdanie_13_14_z_realizacji_planu_nadzoru.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

pdf
SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU ...

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

http://www.spchorzew.edu.pl/documents/nadzor/2013_2014/sprawozdanie_nadzoru_pedagog_2013_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013 ...

http://spbuszkowice.edupage.org/files/SPRAWOZDANIE__Z_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_DYREKTORA_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_W_BUSZKOWICACH.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 8

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... - dobreprzedszkole.pl

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 informacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego okreŚlonych w ...

http://www.dobreprzedszkole.pl/downloads.php?cat_id=1&file_id=16

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: August 26, 2016 - Views: 7

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: August 19, 2016 - Views: 8

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2010/2011 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 ...

http://www.sp2lobez.pl/Aktualn/Ofic_dok/Sprawoz_dyr.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 2

pdf
RAPORT z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego ...

z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego ... Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o realizacji zadań zapisanych w „Planie nadzoru

http://www.bip.kuratorium.waw.pl/download/2/825/f-393-2-sprawozdaniezrealizacjipnp20062007.pdf

Date added: August 28, 2016 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 4

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. 1 Spis treści 1.

http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/10994/SprawozdanieznadzoruMKO2015-2016.pdf

Date added: September 28, 2016 - Views: 3

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego - zsp1malbork.pl

- Korespondencja z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym szkołę 8. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015 ...

http://zsp1malbork.pl/wp-content/uploads/2015/09/Plan-Nadzoru-Pedagogicznego1.pdf

Date added: September 8, 2016 - Views: 2

pdf
Sprawozdanie - kuratorium.gda.pl

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 2 Spis treści 1.

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 2

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20sprawowanego%20w%20roku%20szkolnym%202012-2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 10

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego ... - kuratorium1.home.pl

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Raport20142015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 5

pdf
Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ...

PODSTAWY PRAWNE SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.

http://dko.womczest.edu.pl/pliki/20111027/006.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 5

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... - e-bip.org.pl

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

https://www.e-bip.org.pl/upload/462.57334.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 7

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ...

Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie Rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1.

http://www.zspbytow.pl/pliki/plan%20nadzoru%20pedagogicznego.pdf

Date added: August 21, 2016 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja ...

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Download/get/id,477019.html

Date added: September 2, 2016 - Views: 2

pdf
WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ... Z analizy dokumentacji wynika, że diagnozowanie rozwoju dziecka prowadzone i dokumentowane jest

http://pm86.pl/wp-content/uploads/2014/05/WYNIKI-I-WNIOSKI-Z-NADZORU-PEDAGOGICZNEGO-2013-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 7

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/Wnioski_z_nadzoru_pedag_2015-2016.pdf

Date added: August 24, 2016 - Views: 2