T4pnk Buffer txts

Searching:
txt
www.tdx.cat

Generació d’un model de malaltia mitocondrial humana en Drosophila melanogaster Tanit Guitart Rodés ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a ...

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1043/00.TGR_INDEX_I_ABREVIATURES.pdf.txt;sequence=16

Date added: September 4, 2016 - Views: 1

txt
www.tdx.cat

... (T4PNK, New England Biolabs, Beverly, USA) i la solució de marcatge que inclou ZOpmols d'oligosonda, ... buffer...) i s'ha eluit en H2O. Defosforil-lació.

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3828/TMPAB4de8.pdf.txt;sequence=13

Date added: August 21, 2016 - Views: 1