T4pnk Buffer txts

Searching:
txt
www.tdx.cat

... (T4PNK, New England Biolabs, Beverly, USA) i la solució de marcatge que inclou ZOpmols d'oligosonda, ... buffer...) i s'ha eluit en H2O. Defosforil-lació.

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3828/TMPAB4de8.pdf.txt?sequence=13

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

txt
www.tdx.cat

FACULTAT DE FARMÀCIA DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR CONTROL TRANSCRIPCIONAL I AL·LOSTÈRIC DEL GEN CARNITINA PALMITOÏLTRANSFERASA 1B (CPT1B) Joana ...

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1049/JRP_TESI_SENCERA.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 21, 2016 - Views: 2