T4pnk Fermentas txts

Searching:
txt
www.tdx.cat

FACULTAT DE FARMÀCIA DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR CONTROL TRANSCRIPCIONAL I AL·LOSTÈRIC DEL GEN CARNITINA PALMITOÏLTRANSFERASA 1B (CPT1B) Joana ...

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1049/JRP_TESI_SENCERA.pdf.txt?sequence=2

Date added: August 21, 2016 - Views: 2

txt
www.tdx.cat

Asignación de nuevas funciones a la enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa en E. coli Elaine Ferreira Melo ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda ...

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96984/EFM_TESIS.pdf.txt;sequence=2

Date added: August 26, 2016 - Views: 1